Varför räknas inte viss kollektivtrafik på allvar? Somliga linjer gills inte

Har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna missuppfattat sin uppgift, eller måste de ges en ny instruktion? Vissa båtlinjer finns inte. Alla talar om att de borde finnas fler båtlinjer i kollektivtrafiken i Stockholm. Inte så att de gamla roddarmadammerna ska återuppstå, och kanske inte heller alla Ångslupsbolagets färjelinjer heller, de som fanns ännu på 1920-talet, före en …

Varför vänstertrafik på GC-vägar – och varför just för fotgängare?

Att uppmuntra förvirring och skapa olycksrisker kan inte vara Trafikverkets uppgift Alla de gångbanor som är upplåtna för cykling har fått en galen föreskrift om vänstertrafik för fotgängare. Den är utfädad av Trafikverket och heter 2018:1559.  Sådana gång- och cykelbanor, som är skyltade för både gång och cykel, me n utan en mittlinje som delar …

Bredare trottoarer krävs

Fotgängare måste få plats på stadens gator Fotgängare är många. Att gå till fots är faktiskt det vanligaste sättet att förflytta sig, även om de flesta inte går så långt. Naturligtvis finns det väldigt många som åker kollektivt med spårvagn eller buss, med tunnelbana eller tåg  Alla dessa gör också promenader till och från påstigningsplats …

Regionerna är inga delstater

Dagens regioner kan skrotas Regionernas roll måste omprövas. Det nuvarande systemet med regioner bör skrotas och ersättas med 21vå olika lösningar för sjukvården och kollektivtrafiken, som fungerar på helt skilda sätt och inte har något med varandra att göra. Sjukvården bör läggas på staten. Kollektivtrafiken bör regionalt utföras av kommunalförbund, som grundas på de kommuner …

Nästan ett London-betalsystem i Stockholm – snabbt infört

Ett oväntat snabbt första steg genomfördes den 2 februari Den 1 februari meddelade SL att det redan från den 2 februari skulle bli möjligt att använda vanliga kontokort för att blippa till sig en betald resa med kollektivtrafiken i Stockholms län med vanliga kontokort. Det var en glad överraskning, eftersom SL har varit mycket hemlighetsfulla …

Årskort-Sverigekort-Londonbiljettköp

Biljettköp måste bli enklare – det tjänar alla på, även trafikföretagen och samhället Biljettköp är för närvarande det största problemet för den som vill åka kollektivtrafik och helst inte vill träffa så många människor i situationen biljettköp. Det är en väldigt speciell situation, men den visar på ett av kollektivtrafikens största problem. Det är inte …

Tillsyn av kvalitet kräver initiativ

Tillsyn eller granskning – vad är en myndighets ansvar? Det är vanligt att en lag följs av en instruktion om vilken myndighet som ska säkerställa att lagen tillämpas på avsett vis. Det brukar uttryckas som att en viss myndighet ska sköta tillsynen av lagens efterlevnad. När det gäller kollektivtrafiklagen har det utfärdats regler om att …

Munskyddsförnekelse?- Individperspektivet saknas.

De starka och kloka bör istället visa sin  solidaritet med dem som kan smittas av eventuell omedveten egen smitta och stödas genom tydlig uppmuntran att använda munskydd. Engagemang krävs. Först terminologin: 1.munskydd skyddar omvärlden från den omedvetne smittande munskyddsbäraren, 2.andningsskydd av olika säkerhetsklass skyddar bäraren från att bli smittad och 3. ansiktsmask med filter av …

Kollektivtrafiklagen behöver ändras

Kollektivtrfiklagens tillkomst 2012 var utmärkt. men nu krävs jompletteringar för att täcka olyckliga luckor Kollektivtrafiklagen var ett stort steg framsteg när den genomfördes delvis 2012 vad gällde fritt inträde på marknaden, delvis 2016 vad gällde resenärernas rättigheter. Men det står numera klart att det finns flera frågor som måste lösas med hjälp av en lag …

En handlingskraftig regering driver fram det föreslagna Sverige-kortet i kollektivtrafiken

Utredningen SOU 2020:25 om ett nytt nationellt biljettsystem föreslår ett efterlängtat system – till nytta också för trafikföretagen Avsikten med utredningen var uppenbarligen att åstadkomma en lösning på det problem som blivit allt större under det senaste decenniet, nämligen att på ett enkelt sätt skaffa biljetter för den kollektivtrafiken man önskar använda. Problemen har blivit …