Utgivning

Perrongförlagets utgivning:

  • Stations-Guide – Intermodal travel centres (Kurt Hultgren 2002) Att utveckla resecentrum från dålig skarv till bra koppling
  • Man ska skrika medan järnet är varmt (Magnus Hultgren 2003) Om meningen med livet och andra korta meningar.
  • Östra Real – läroverkslärare från 1953 och framåt (Kurt Hultgren 2011) En elev berättar.
  • Se upp i backen! (Kurt Hultgren 2021) Ina Lundbeck – kavat skolflicka i Västerås, idog familjemor på Storängen

Kurt Hultgrens tidigare utgivning:

  • Människan och bilsamhället, 1974, Norstedts förlag PAN-serien
  • Häghastighetstågen – järnvägens tredje generation, SJ, 1981
  • Tåg- & busskartan, SJ 1983, turtäthet på alla linjer till kommunernas viktigaste orter, per tåg eller buss
  • What is necessary to some is favourable to most others, SJ and TFK 1998 (om enkel tillgänglighet för funktionshindrade, konferensbidrag COST 335 Accessibility to heavy Rail)
  • Nödvändigt för somliga – underlättande för alla andra, (1998) SJ och TFK