Varför räknas inte viss kollektivtrafik på allvar? Somliga linjer gills inte

Har de regionala kollektivtrafikmyndigheterna missuppfattat sin uppgift, eller måste de ges en ny instruktion? Vissa båtlinjer finns inte. Alla talar om att de borde finnas fler båtlinjer i kollektivtrafiken i Stockholm. Inte så att de gamla roddarmadammerna ska återuppstå, och kanske inte heller alla Ångslupsbolagets färjelinjer heller, de som fanns ännu på 1920-talet, före en …

Varför vänstertrafik på GC-vägar – och varför just för fotgängare?

Att uppmuntra förvirring och skapa olycksrisker kan inte vara Trafikverkets uppgift Alla de gångbanor som är upplåtna för cykling har fått en galen föreskrift om vänstertrafik för fotgängare. Den är utfädad av Trafikverket och heter 2018:1559.  Sådana gång- och cykelbanor, som är skyltade för både gång och cykel, me n utan en mittlinje som delar …