Sovvagnar på längre sträckor och taktfast tidtabell för dagtågen skapar ytterligare attraktivitet

Högre kvalitet och resenärernas planeringsfrihet gör att efterfrågan ökar, vilket gynnar både resenärer och trafikföretag. Nu verkar insikten om att tågtrafik INTE  ska planeras utifrån redan noterade vanor ha begripits även av tågbolags alltför tekniktunga styrelser. Ett och annat glesbesatt tåg kan i själva verket öka efterfrågan totalt sett på grund av att  de potentiella …