Resrobot måste presenteras bättre – varför finns inte en app tillgänglig?

Ett av de största problemen för resenärer som vill försöka sig på att resa kollektivt på en längre sträcka inom Sverige är att de samtrafikbiljetter som kan köpas via datorer inte finns tillgängliga i form av en app, tillgänglig på allas mobiltelefoner. Resrobot omfattar alla de regionala biljettsystemen. Och där kan köpas både tågresor och …

Ordbråk om nya stambanor

Snabbspårvägar och höghastighetsjärnvägar – hotfulla ord, fulla av missförstånd Både ”snabbspårväg” och ”höghastighetståg” är frånstötande begrepp som vilseleder tankarna. Debatten är ganska livlig kring de nu aktuella nya stambanorna. Det förefaller som om bilindustrins alla förespråkare, som oroar sig för att bilindustrin ska gå omkull, satsar all sin energi på att sprida vilseledande uppfattningar om …

Nationellt biljettsystem – äntligen händer det något

Kollektivtrafiken har en viktig roll – inte minst i ett läge där bilresandet måste minska, särskilt i städerna, där det finns möjligheter att dra störst nytta av kollektivtrafiken. men det måste vara enkelt. Och det räcker inte med många idéer och konkurrens. Det måste bli enkelt för alla resenärer, både för vaneresenärer och för ovana …

Information till resenärerna – ett baskrav

2019-08-02 Det finns en rad faktorer som bör uppfyllas för att informationen till resenärerna ska uppfylla kraven för att det ska var enkelt att åka kollektivt. Att kunna förvissa sig om att man är på rätt väg, att man väljer rätt tåg eller rätt buss, det är så grundläggande att de flesta bilister inte ens …

Springnotor, springtävlingar och kollektivresenärer

Springnotor är obehagliga företeelser. Att äta en måltid på en restaurang och sedan smita från betalningen är något som förekommer på krogar som serverar först och tar betalt i efterhand. En och annan kanske glömmer betala för att man är van att betala i förskott på ett vanligt självbetjäningsmatställe, men springnotor brukar nog mest tillskrivas …

Tillgänglighet till kollektivtrafiken ska gälla för alla resenärer

Utredningen om tillgänglighet till och användbarhet av kollektivtrafik Utredaren Tom Andersson på myndigheten Trafikanalys  har fått regeringens uppdrag att utreda tillgängligheten till kollektivtrafik. Uppdraget gäller visserligen i första hand personer med funktionsnedsättningar, men faktum är att tillgängligheten i minst lika hög grad gäller för alla resenärer. Det är ett fåtal frågor som är specifika för …