Eldriven kollektivtrafik är dubbelt attraktiv

Eldriven kollektivtrafik  – dubbelt attraktiv Det är viktigt att framhålla kollektivtrafikens viktiga roll för att minska utsläppen av koldioxid och av andra skadliga ämnen. Och det rävs åtgärder för att allmänheten ska få klart för sig hur stor skillnaden faktiskt är. Det är dessutom viktigt att många ändrar beteende och ändrar sitt resande från onödig …

Regioner för olika syften – skilj på äpplen och päron!

Regioner och regioner – de kan variera för olika syften Sverige har sedan 1864 en demokratisk beslutsnivå på nivån mellan kommunerna och riksdagen. Det var då som landstingen infördes, och de fick en del regionala uppgifter, framförallt sjukvården. Landstingsområdena fick i stort sett samma geografiska yta som de statliga länen – fast med några undantag. …

De frånåkta – bjud in dem!

De frånåkta är en viktig grupp, särskilt för trafikföretag och  RKM. Bjud in dem!  Det är ett exempel på åtgärder om kräver förändring för att välfärdssamhället ska bibehållas. Det finns en rätt stor grupp potentiella kollektivresenärer som gärna skulle använda kollektivtrafiken men som inte upplever att den är tillräckligt enkel att använda. Många märker dessutom att …