Byteshållplatser – en utmaning:   styrka eller svaghet?

Kollekltivtrafikens hållplatser placeras på sin utvalda plats av endera av två skäl: antingnen som start elle mål för resenärer eller för att den ska fungera som bytespunkt mellan två olika linjer  som tillsammans bildar den änskade resvägen,  Och rätt många av alla kollektivtrafikresor består av en kombination av två linjer – ibland med mer än …