Digital diskriminering

Kollektivtrafiken – ska alla med? Eller bara de totalt digitala? Uttrycket ”alla ska med!” har använts som en slogan. Och syftet är nog alla överens om. Alla bör delta i samhällets olika aktiviteter och ha förmåga att göra det. Ibland finns det extra bra lösningar på vissa problem, lösningar som underlättar väldigt, men bara för …

Vem ska sköta stationerna?

Stationen är idag ingen-mans-land Det finns idag ingen alls som tar ansvarar för stationsservicen. Trots att stationerna är just knutpunkten mella olika färdmedel och den plats där ett stort antal trafikföretag hämtar upp och lämnar av sina passagerare, så finns det ai dag ingen som har det samlade ansvaret för stationnsservicen. Det kan förefalla egendomligt, …