Busskörfält kan eliminera dubbelparkering

Dubbelparkering och busstrafik- kollektivkörfält krävs för kantstensparkering För trafikoperatörer som anser att de ska driva en lönsam busstrafik gäller det inte bara att göra bussen tillräckligt attraktiv. En viktig faktor är också att samverka med den stad som ska dra nytta av busstrafken. Och till skillnad från en spårvägslinjer så måste man tänka lite extra …