Om mig

Jag har varit generalsekreterare för Resenärsforum, Sveriges kollektivresenärers riksorganisation, och ledamot i styrelsen för European Passengers’ Federation under tolv år. Jag har fortfarande uppdrag för EPF i arbetet tillsammans med EU-organet ERA gällande tillgänglighetsfrågor och i EU-organet DG MOVE i dess PRM Advisory Body. Jag har tidigare varit SJs representant i UIC (Järnvägsunionen) i Paris …