Munskyddsförnekelse?- Individperspektivet saknas.

De starka och kloka bör istället visa sin  solidaritet med dem som kan smittas av eventuell omedveten egen smitta och stödas genom tydlig uppmuntran att använda munskydd. Engagemang krävs. Först terminologin: 1.munskydd skyddar omvärlden från den omedvetne smittande munskyddsbäraren, 2.andningsskydd av olika säkerhetsklass skyddar bäraren från att bli smittad och 3. ansiktsmask med filter av …

Kollektivtrafiklagen behöver ändras

Kollektivtrfiklagens tillkomst 2012 var utmärkt. men nu krävs jompletteringar för att täcka olyckliga luckor Kollektivtrafiklagen var ett stort steg framsteg när den genomfördes delvis 2012 vad gällde fritt inträde på marknaden, delvis 2016 vad gällde resenärernas rättigheter. Men det står numera klart att det finns flera frågor som måste lösas med hjälp av en lag …