Ordbråk om nya stambanor

Snabbspårvägar och höghastighetsjärnvägar – hotfulla ord, fulla av missförstånd Både ”snabbspårväg” och ”höghastighetståg” är frånstötande begrepp som vilseleder tankarna. Debatten är ganska livlig kring de nu aktuella nya stambanorna. Det förefaller som om bilindustrins alla förespråkare, som oroar sig för att bilindustrin ska gå omkull, satsar all sin energi på att sprida vilseledande uppfattningar om …

Jonas Eliassons rapport om Stockholmstrafiken innehåller flera bra förslag

Eliassons rapport om Stockholmstrafiken har sammanfattningsvis ett antal goda förslag – men också några dåliga När nu även den tredje delen av Jonas Eliassons rapport presenterats i DN framkommer ytterligare ett antal åtgärder som enligt Jonas Eliasson är enkla att genomföra. Syftet är ju att äka framkomligheten. Den intressantaste åtgärden är att se till att …

Trafikverkets tidvärdering ASEK felaktig och måste ändras

ASEK – systematisk felaktig tidsvärdering i samhällsekonomiska kalkyler  – måste ändras Grundläggande för samhällsfrågor i alla sammanhang måste var principen om alla människors lika värde- Det är visserligen en princip som formulerades explicit först genom FN-beslut 1948, men det är ickedestomindre grundläggande för all hantering av människor i sammanhang som gäller frågor om hur människor …

Nationellt biljettsystem – äntligen händer det något

Kollektivtrafiken har en viktig roll – inte minst i ett läge där bilresandet måste minska, särskilt i städerna, där det finns möjligheter att dra störst nytta av kollektivtrafiken. men det måste vara enkelt. Och det räcker inte med många idéer och konkurrens. Det måste bli enkelt för alla resenärer, både för vaneresenärer och för ovana …

Information till resenärerna – ett baskrav

2019-08-02 Det finns en rad faktorer som bör uppfyllas för att informationen till resenärerna ska uppfylla kraven för att det ska var enkelt att åka kollektivt. Att kunna förvissa sig om att man är på rätt väg, att man väljer rätt tåg eller rätt buss, det är så grundläggande att de flesta bilister inte ens …

Konkurrens är ett medel – med regler kan det bli bra

Konkurrens kan vara bra, men det krävs en regel att alla ska inkluderas Konkurrens brukar kritiseras för att den är för hård och för meningslös. Den kritiseras för att den inte bryr sig om alla kunder. Och konkurrens brukar beskyllas för att vara ett förenklat sätt att hantera svåra kundsituationer. Konkurrensen påstås slå ut små …