Regionerna är inga delstater

Dagens regioner kan skrotas Regionernas roll måste omprövas. Det nuvarande systemet med regioner bör skrotas och ersättas med 21vå olika lösningar för sjukvården och kollektivtrafiken, som fungerar på helt skilda sätt och inte har något med varandra att göra. Sjukvården bör läggas på staten. Kollektivtrafiken bör regionalt utföras av kommunalförbund, som grundas på de kommuner …