Resenärer behöver ha kartan i huvudet för att koll-resor ska bli självklart attraktiva

Publicerat avKurt Hultgren 2021-12-31 Lämna en kommentar Resenärerna behöver ha nätet i huvudet för att det ska bli självklart attraktivt För att resenärer ska känna att kollektivtrafiken är attraktiv måste var och en känna till hur de närmaste linjerna går. Alla behöver inte kunna alla linjer, men åtminstone vart de närmaste linjerna går och hur …

Ge RKM en utökad roll! RKM måste leva upp till sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) har 2022 funnits i tio år. De har etablerats som en bra aktör för att definiera krav på kollektivtrafiken inom ett län. Men nu är det dags att utvidga deras roll till att omfatta även den kollektivtrafik som utgör fortsättningen för alla de resenärer som byter till eller från långväga kollektivtrafik …