Nationell kollektivtrafik – lika viktig som vägnätet

Merparten av alla kollektivtrafikresor görs i den regionala trafiken. Det är lika naturligt som att alla korta resor visserligen är väldigt många men att de också är korta. Det betyder att väldigt många av persoenrna som byter färdmedel på en staion är regionala resenärer, helt enkelt för att antalet resor som görs regionalt är mycket …

Incitament för att åka kollektivt

Regler och lagar syftar till att lära människor att göra det som är tillåtet och att låta bli att göra tokigheter som antagligen är skadligt för andra eller för samhället i stort – eller för dem själva. Det behövs förstås både lagar och regler, och lagarna beslutas i riksdagen, medan regler kan beslutas på i …