De ovana ska vara målgruppen för informationen om kollektivtrafik

Skyltningen på alla stationer och byteshållplatser är avgörande för hur enkelt resenärerna tycker att det är att resa kollektivt. Och även de som är rätt resvana reser emellanåt på ovanliga ställen och behöver känna säkerhet. Många personer drar sig för att åka kollektivt för att det är så svårt. De säger inte att det är …