Nolltaxa i kollektivtrafiken – hur då?

Nolltaxa i kollektivtrafiken – hur då? Gratis kollektivtrafik är en metod att öka resandet med kollektivtrafik istället för med privatbil. Tyvärr lockar detta också gående och cyklister i viss utsträckning, men är i så fall socialt motiverat.  Det finns argument mot nolltaxa som innebär att det som är gratis inte värdesätts lika mycket som det …

Riksregionalkort – en tankevändare

Det finns en låsning vid regionernas absoluta självsändighet vad gäller prissättning i kollektivtrafiken. Den är ett rätt nytt påfund, men den måste dels respekteras i allmän politisk debatt, dels måste den tväärtom i  praktiken omkullkastas. Kollektivtrafiken har en avgörande roll i hanteringen av  klimatkrisen, som alla tänkande inser är något som kräver åtgärder, och det …