Konflikt om kollektivtrafiken mellan kommuner och regioner – en brist i kollektivtrafiklagen

Kollektivtrafiklagen av 2012 föreskriver inte att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter ska utövas gemensamt med kkommunerna. Det borde vara ett oligatorium. Stockhllms läns landsting fick det samlade anvaet för kollektivtrafiken i hela Stockholms län efter den uppmärksammade almstriden 1971. Det var inte en omedelbar följd, men ändringen skedde inte långt därefter. Det betydde att Stockholms stad och …

Nolltaxa i kollektivtrafiken – hur då?

Nolltaxa i kollektivtrafiken – hur då? Gratis kollektivtrafik är en metod att öka resandet med kollektivtrafik istället för med privatbil. Tyvärr lockar detta också gående och cyklister i viss utsträckning, men är i så fall socialt motiverat.  Det finns argument mot nolltaxa som innebär att det som är gratis inte värdesätts lika mycket som det …

Riksregionalkort – en tankevändare

Det finns en låsning vid regionernas absoluta självsändighet vad gäller prissättning i kollektivtrafiken. Den är ett rätt nytt påfund, men den måste dels respekteras i allmän politisk debatt, dels måste den tväärtom i  praktiken omkullkastas. Kollektivtrafiken har en avgörande roll i hanteringen av  klimatkrisen, som alla tänkande inser är något som kräver åtgärder, och det …

Tågresor till Europas kontinent

Äntligen börjar diskussionen om tågresor till utlandet bli en uppmärksammad fråga. Nu talas det på allvar om att tågresor till kontinenten är ett naturrlgit val. Det har visserlgien förekommit några offentliga ageranden tidigare, bland annat DNs kampanj som tyvärr hamnade direkt före pandemin och därför kom av sig rätt omgående. Att det har talats om …

Prissättning av kollektivtrafik – inte bara företagsekonomi

2023-07-10                          Rimligt pris är en del av attraktiviteten – men tillgägnlighet och pålitlighet är lika viktiga Alla behöver förflytta sig.Och ju fler som bor i tätorter, desto fler kan resa tillsammans på ett effektivare sätt än med individuella fordon. I glesbygden dröjer det individuella resbehvoet kvar. Att många människor  med fördel kan använda ett gemensamt …

Rikstäckande månadsbiljett för kollektivtrafiken mycket attraktivare

Sluta trakassera kollektivresenärerna! Samhället behöver uppnå att kollektivtrafiken blir både enkel och attraktiv. Ett av de i praktiken störata problemen dag för resenärerna, som vill göra ett både enkelt och klimatvänligt val av färdsätt, utsätts för en obegripligt krånglig biljettprocess. Det är sannolikt så att en stor del av dem som idag kan tänka sig …

Kolonnkörning är sabotage mot kollektivtrafiken

Kolonnkörning – nät flera bussar på samma linje kommer direkt efter varann – förstör för resenärerna och måste undvikas     Kolonnkörning kallas det när tre bussar på samma linje kommer tätt efter varann till hållplatsen. Det betyder att det dessförinnan har gått alldeles för lång tid mellan bussturerna, och många resenärer står sedan länge dör och …

Köpa tågbiljetter till utlandet – borde vara enklare

Konztigt nog var det enklare att åka tåg  till kontinenten före digitaliseringen och den allmänna bolagiseringen. Nu har medvetenheten om klimatkraven gjort att efterfrågan på tågresor till utlandet ökar starkt. Då gäller det att tågbolagen gör sig beredda för nya kunder. Det är enkelt att åka tåg till alla möjliga platser i utlandet, vartsomhelst i …

Rikstäckande månadskort för all regionaltrafik

Dygnsbiljett på varje ort – en genväg till billigt regionalkort – men allra bäst är ett rikstäckande månadskort även i Sverige Det framgångsrika systemet med ett gemensamt månadskort för hela landets regionaltrafik som genomfördes under 2022 på flera håll i Europa har väckt stora färväntningar överallt, även iSverige.  Förra året kostade ett sådant kort, som …

Papperskarta krävs för att få överblicken som gör nätet enkelt

Digitalisering kan jge många fördelar, eftersom det kan gå både snabbt att få besked och med en exakt detaljrikedom. Men digitaliseringen ger inte lika enkelt en överblick över det sammanhang som många vill skaffa sig för att kunna orientera sig vidare i tillvaron.  Hur kommer det sig att somliga människor är rätt bra på att …