Pålitlighet och störningsinformation

Pålitlighet är en grundfaktor och god störningsinfo ingår nödvändigtvis Den som ska förflytta sig vill veta att saker fungerar som planerat. Är man van att cykla så känns det bra att föra det, kör man bil så är man van vid den sortens förflyttning. Man vet hur man gör och man vet hur man hanterar …

Många vill bekanta sig med kollektivtrafiken

Låta fler bekanta sig med kollektivtrafiken – en ny roll för företag och RKM Det är många som inte åker kollektivt. De är många som tror att det är svårt och att det är krångligt. Ja, lite svårt kan det vara och lite krångligt också, särskilt för den som har vägnätet i huvudet och tycker …

Kommunala sambandet gäller inte minst kollektivtrafiken

Kommunala sambandet – gäller i högsta grad för kollektivtrafiken När koillektivtrafiklagen utreddes unde 00-talet , vilket framgår i SOU 2009:39, kontstaterade expertgruppen att kollektivtrafiken i varje region, som föreslogs få en regional kollektivtrafikmyndighet, kunde utformas på olika sätt, med komunalförbund, med samarbete mellan kommunernas länsorgan eller mellan region och kommuner. Det rådde dock enighet om …

Busskörfält kan eliminera dubbelparkering

Dubbelparkering och busstrafik- kollektivkörfält krävs för kantstensparkering För trafikoperatörer som anser att de ska driva en lönsam busstrafik gäller det inte bara att göra bussen tillräckligt attraktiv. En viktig faktor är också att samverka med den stad som ska dra nytta av busstrafken. Och till skillnad från en spårvägslinjer så måste man tänka lite extra …

Digital-galenskapen

Digital-galenskapen – så slår den mot resenärerna Den digitala galenskapen är tyvärr en baksida av de stora fördelar som digitaliseringen i stort innebär. Galenskapen är att ett antal funktioner som finns utarbetade görs oåtkomliga för en stor grupp av dem som behöver just den kunskapen. Riksorganisationen Resenärerna hävdar att ungefär 30 procent av resenärerna ingår …

Krav på en trafikpolitik där man kan ha två tankar i huvudet samtidigt

Trafikpolitien kräver att både städernas problem och landsbygdens problem måste lösas – man kan inte spela ut den ena mot den andra. Det är bra med en trafikpolitik som omfattar hela landet. Det är ju nödvändigt med en gemensam idé som uttryckligen inkluderar alla. Det duger inte att fokusera på en grupp och gynna den …

Vem ska ansvara för servicen på stationerna?

Resenärerna med bussar och tåg som ska göra byten på en eller annan station måste känna trygghet även att bytet fungerar. Under själva resandet med tåget eller bussen är det bolaget som tillhandahåller den service som behövs, det är alldeles självklart. Men så är det inte vid bytena. Där svara varje bolag bara för sin …

Resenärer behöver ha kartan i huvudet för att koll-resor ska bli självklart attraktiva

Publicerat avKurt Hultgren 2021-12-31 Lämna en kommentar Resenärerna behöver ha nätet i huvudet för att det ska bli självklart attraktivt För att resenärer ska känna att kollektivtrafiken är attraktiv måste var och en känna till hur de närmaste linjerna går. Alla behöver inte kunna alla linjer, men åtminstone vart de närmaste linjerna går och hur …

Ge RKM en utökad roll! RKM måste leva upp till sin roll som regional kollektivtrafikmyndighet

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM) har 2022 funnits i tio år. De har etablerats som en bra aktör för att definiera krav på kollektivtrafiken inom ett län. Men nu är det dags att utvidga deras roll till att omfatta även den kollektivtrafik som utgör fortsättningen för alla de resenärer som byter till eller från långväga kollektivtrafik …

Bytena är kruxet – bytena är avgörande för att kunna välja kollektivresor

Bytena måste ha den kvalitet som resenärerna har rätt att önska sig för att resan ska bli attraktiv. Det är  många som åker kollektivt. Det är just det som är poängen med kollektivresandet, det gemensamma bruket av färdmedel. Och stora strömmar betyder inte alltid att alla ska från samma punkt till samma punkt. De allra …