Nationell kollektivtrafik – lika viktig som vägnätet

Merparten av alla kollektivtrafikresor görs i den regionala trafiken. Det är lika naturligt som att alla korta resor visserligen är väldigt många men att de också är korta. Det betyder att väldigt många av persoenrna som byter färdmedel på en staion är regionala resenärer, helt enkelt för att antalet resor som görs regionalt är mycket …

Incitament för att åka kollektivt

Regler och lagar syftar till att lära människor att göra det som är tillåtet och att låta bli att göra tokigheter som antagligen är skadligt för andra eller för samhället i stort – eller för dem själva. Det behövs förstås både lagar och regler, och lagarna beslutas i riksdagen, medan regler kan beslutas på i …

Byteshållplatser – en utmaning:   styrka eller svaghet?

Kollekltivtrafikens hållplatser placeras på sin utvalda plats av endera av två skäl: antingnen som start elle mål för resenärer eller för att den ska fungera som bytespunkt mellan två olika linjer  som tillsammans bildar den änskade resvägen,  Och rätt många av alla kollektivtrafikresor består av en kombination av två linjer – ibland med mer än …

Nationell kollektivtrafik- lika viktig som vägnätet

Merparten av allla kollektivresor görs i den regionala trafiken. Det är .lika naturligt som att alla korta resor visserligen är väldigt mänga, men ockaå att de faktiskt är väldigt korta. Det betyder att väldigt många av de personer som byter färdmedel på en station är är regionala resenärer, helt enkelt för att antalet resor söm …

Kollektivtrafik bygger på kommunal medverkan

Det kommunala sambandet – självklart för all kollektivtrafik Kollektivtrafiken körs för att resenärerna behvöer den och för att samhället ska fungara. Resenärernas behov är helt avgörande, och måste väga tungt. jjResenärerna som konsueter är en viktig part. Mem en anna viktg part, som känner till en hel del lokala förutsättnigbar och frågeställninar är kommunera. De …

Mycket högre p-avgifter för tunga bilar i Paris

Efter en follkomröstning i Paris kommer nu tre gånger så höga parkeringsavgifter att tas ut för tunga fordon som parkeras på gatorna i Paris. Det är resultatet av folkomröstningen som hölls nyligen. Visserligen var deltagandet i folkomröstningen inte fullt sex procent av de röstberättigade, men för ett år sedan hölls en motsvarande folkomröstning om att …

Sätt mål för minskad bilism även i Sverige

Debattartikel i SvD – nödvändgit att planera för minskad bilism! Den 25 januari hade SvD en mycket intresant debattartikel på sin ledarsida. Den pekade redan i rubriken på att olika stater och samhällen bör ställa up målet om minskad bilism. Idag talar ju tidöpartierna oabrutet om att elektrifiera biliesmn, men man talar inte alls om …

Nationell kollektivtrafikplan behövs – av bekvämlighets- och klimatskäl

Nationell kollektivtrafikmyndighet –  varför behövs inte det? Men en nationell kollektivtrafikplan behövs! Sedan 2012 finns de regionala kollektivtrafik-myndigheterna (RKM). Men det blev ingen nationell kollektivtrafikmyndighet, som vi föreslog i utredningens SOU. Spelar det någon roll? Kanske är det inte en myndighet som behövs utan ett medvetet tänkande. Det har betydelse  om ett perspetiv saknas, för …

Nationell kollektivtrafikplan behövs – men inte en ny myndighet

Nationell kollektivtrafikmyndighet –  varför behövs inte det? Men en nationell kollektivtrafikplan behövs! Sedan 2012 finns de regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM). Men det blev ingen nationell kollektivtrafikmyndighet. Spelar det någon roll? Kanske är det inte en myndighet som behvös utan ett medvetet tänkande. Det har betydelse  om ett perspetiv saknas, för då kommer vissa problem att uppstå, …

Tillgänglighet både digitalt och i verkligheten

Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig, vilket betyder att den ska vara användbar. Det måste vara enkelt i alla avseenden. Man måste kunna skaffa information och man måste kunna reda sig enkelt. Det är inte självklart, men det måste åstadkommas. Häromdagen, den 16 november, hölls en konferens anordnad av ett projekt som kallar sig Accessible EU. Där …