Rikstäckande månadskort för all regionaltrafik

Dygnsbiljett på varje ort – en genväg till billigt regionalkort – men allra bäst är ett rikstäckande månadskort även i Sverige Det framgångsrika systemet med ett gemensamt månadskort för hela landets regionaltrafik som genomfördes under 2022 på flera håll i Europa har väckt stora färväntningar överallt, även iSverige.  Förra året kostade ett sådant kort, som …

Papperskarta krävs för att få överblicken som gör nätet enkelt

Digitalisering kan jge många fördelar, eftersom det kan gå både snabbt att få besked och med en exakt detaljrikedom. Men digitaliseringen ger inte lika enkelt en överblick över det sammanhang som många vill skaffa sig för att kunna orientera sig vidare i tillvaron.  Hur kommer det sig att somliga människor är rätt bra på att …

Resrobot måste presenteras bättre – varför finns inte en app tillgänglig?

Ett av de största problemen för resenärer som vill försöka sig på att resa kollektivt på en längre sträcka inom Sverige är att de samtrafikbiljetter som kan köpas via datorer inte finns tillgängliga i form av en app, tillgänglig på allas mobiltelefoner. Resrobot omfattar alla de regionala biljettsystemen. Och där kan köpas både tågresor och …

Sovvagnar på längre sträckor och taktfast tidtabell för dagtågen skapar ytterligare attraktivitet

Högre kvalitet och resenärernas planeringsfrihet gör att efterfrågan ökar, vilket gynnar både resenärer och trafikföretag. Nu verkar insikten om att tågtrafik INTE  ska planeras utifrån redan noterade vanor ha begripits även av tågbolags alltför tekniktunga styrelser. Ett och annat glesbesatt tåg kan i själva verket öka efterfrågan totalt sett på grund av att  de potentiella …

Skaffa en hållplatsstrategi!

Hållplatsernas utformning är lika viktig som restid och pålitlighet. Men det saknas en  hållplatsstrategi! För kollektivresenärerna är hållplatserna en av de viktigaste faktorerna, fast den kanske inte är så medveten hos resenäerna. Däremot måste trafikföretag och kommunalpolitier vara uppmärksamma. Det gäller alla kommuner, även Stockholm! Undansksuffade hållplatser är förödande. Bra hållplatser och bytesplatser är både …

Reseavdraget ska styra rätt

Resavdraget – ska träffa rätt och inte styra fel Reseavdraget beslutades i juni 2022 i riksdagen av alla partier utom SD. Det beslutades då baseras på resavståndet och inte på svårkontrollerade restidsvinster. Många skulle få nya möjligheter att dra av kostnader och somliga skulle inte längre kunna dra av för bilresor i storstäderna. Nu har …

Kortare restider med kollektivtrafik kräver prioritering – inte kvalitetssänkning

Kollektivkörfält prioriterar – indragna hållplatser sänker kvaliteten och ger längre restider Kollektivtrafikresor måste göras attraktivare. Det sker genom kortare restider, genom upplevd snabbhet och genom turtäthet och pålitlighet. Det är både angeläget för alla dem som redan åker kollektivt så gott som varje dag, men det är ännu angelägnare för alla dem som ännu inte …

Kollektivtrafikens information – svårt både för företag och resenärer

Det är företagen som är proffs och som måste ha kompetens. Resenärerna är amatörer och väljer färdmedel varje gång. Höga krav måste ställas för att kollektivtrafiken ska bli pålitlig och attraktiv. . Återigen har kollektivresenärerna i Stockholm drabbats av att springtävlingar blockerar hela stan – åtminstone innerstan. Javisst är det angeläget att de som vill …

Digital diskriminering

Kollektivtrafiken – ska alla med? Eller bara de totalt digitala? Uttrycket ”alla ska med!” har använts som en slogan. Och syftet är nog alla överens om. Alla bör delta i samhällets olika aktiviteter och ha förmåga att göra det. Ibland finns det extra bra lösningar på vissa problem, lösningar som underlättar väldigt, men bara för …

Vem ska sköta stationerna?

Stationen är idag ingen-mans-land Det finns idag ingen alls som tar ansvarar för stationsservicen. Trots att stationerna är just knutpunkten mella olika färdmedel och den plats där ett stort antal trafikföretag hämtar upp och lämnar av sina passagerare, så finns det ai dag ingen som har det samlade ansvaret för stationnsservicen. Det kan förefalla egendomligt, …