ASEK måste skrotas eller ändras – det brådskar !

ASEK är en systematisk felaktig tidsvärdering i samhällsekonomiska kalkyler  – vilseleder i klimatkrisen! Grundläggande för samhällsfrågor i alla sammanhang måste var principen om alla människors lika värde- Det är visserligen en princip som formulerades explicit först genom FN-beslut 1948, men det är ickedestomindre grundläggande för hur människor ska värderas i frågor som gäller samhällsplanering. Vid …

Hållplatsrefuger har en trafikpolitisk nyckelroll

Hållplatsrefugerna och covid-19 Alla gator är fulla av bilar, många fler än de brukade vara. Det uppstår stillastående bilköer på smågator som tidigare sällan hade några bilköer. De stillastående bilarna står där och puttrar avgaser, medan fotgängarna trängs på de trånga trottoarerna. Det är alltmera tydligt att gatornas funktion inte är så effektiv som den …