Attraktiv kollektivtrafik även i ett läge med Covid19

Kollektivtrafikens måste spela en mycket stor roll i samhället även med covid-förhållanden Under covid-19-pandemin har stora problem uppstått för resandet eftersom närkontakt mellan personer ska undvikas. Folkhälsomyndigheten och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har gjort sitt bästa för att uppmana resenärerna att undvika kollektivtrafiken, ofta understödda av trafikföretagens ledningar. Detta är ett mycket stort samhällsproblem, både samhällsekonomiskt …

Ståplats i kollektivtrafiken är lika föråldrat som hotellrum med torrdass – kvalitetsåtgärder krävs efter pandemin

Utgångsläget Pandemin kom som en överraskning för oss alla. Men en bra kris ska man dra nytta av, sa bland andra Winston Churchill. Väldigt mycket i samhället har ändrats, väldigt mycket som de flesta aldrig hade föreställt sig kunna hända. Att praktiskt taget all flygtrafik är inställd. Att biltrafiken på motorvägarna minskat med tio procent. …