Tillgänglighet både digitalt och i verkligheten

Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig, vilket betyder att den ska vara användbar. Det måste vara enkelt i alla avseenden. Man måste kunna skaffa information och man måste kunna reda sig enkelt. Det är inte självklart, men det måste åstadkommas. Häromdagen, den 16 november, hölls en konferens anordnad av ett projekt som kallar sig Accessible EU. Där …