Kommunala sambandet gäller inte minst kollektivtrafiken

Kommunala sambandet – gäller i högsta grad för kollektivtrafiken När koillektivtrafiklagen utreddes unde 00-talet , vilket framgår i SOU 2009:39, kontstaterade expertgruppen att kollektivtrafiken i varje region, som föreslogs få en regional kollektivtrafikmyndighet, kunde utformas på olika sätt, med komunalförbund, med samarbete mellan kommunernas länsorgan eller mellan region och kommuner. Det rådde dock enighet om …