Sverige behöver en nationell långväga kollektivtrafikstrategi !

Det räcker inte med de regionala trafikförsörjningsprogrammen för kollektivtrafik Idag har staten ingen riktig trafikpolitik för den långväga kollektivtrafiken, endast för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Det beror på att det på regional och lokal nivå är alldeles uppenbart att för mycket biltrafik skapar sådana problem att kollektivtrafiken måste säkerställas, och i praktiken ges något …

EPF driver resenärskraven på Europanivå

EPF driver resenärsperspektivet i flera stora sammanhang i Europa Vid EPFs möte med medlemsorganisationerna i juni redovisades en rad intressanta aktiviteter som visar att EPF spelar en viktig roll i den europeiska utvecklingen. Resenärsforums representant Kurt Hultgren kan här rapportera en rad intressanta aktiviteter. Resenärsperspektivet håller på att bli en viktig faktor inte bara i …