Rikstäckande månadsbiljett för kollektivtrafiken mycket attraktivare

Sluta trakassera kollektivresenärerna! Samhället behöver uppnå att kollektivtrafiken blir både enkel och attraktiv. Ett av de i praktiken störata problemen dag för resenärerna, som vill göra ett både enkelt och klimatvänligt val av färdsätt, utsätts för en obegripligt krånglig biljettprocess. Det är sannolikt så att en stor del av dem som idag kan tänka sig …