Digital-galenskapen

Digital-galenskapen – så slår den mot resenärerna Den digitala galenskapen är tyvärr en baksida av de stora fördelar som digitaliseringen i stort innebär. Galenskapen är att ett antal funktioner som finns utarbetade görs oåtkomliga för en stor grupp av dem som behöver just den kunskapen. Riksorganisationen Resenärerna hävdar att ungefär 30 procent av resenärerna ingår …

Krav på en trafikpolitik där man kan ha två tankar i huvudet samtidigt

Trafikpolitien kräver att både städernas problem och landsbygdens problem måste lösas – man kan inte spela ut den ena mot den andra. Det är bra med en trafikpolitik som omfattar hela landet. Det är ju nödvändigt med en gemensam idé som uttryckligen inkluderar alla. Det duger inte att fokusera på en grupp och gynna den …