Kollektivtrafik är roligt och nyttigt

Framlänges Fönsterplats syftar till utblickar och resonemang kring framtiden och önskvärd utveckling,  allt grundat på både erfarenheter och nya idéer Kollektivresor gör att städerna fungerar. Kollektivresor ger resenärerna frihet att färdas vart de vill och nästan när de vill. När det inte finns ordentlig kollektivtrafik kan man alltid anlita en taxi, vilket inte är särskilt …

Biljettpriser och efterfrågan – vilket ökar mest?

Många prioriterar kollektivtrafiken högre än prisökningarna, men det finns krav som måste uppfyllas. Det är märkligt att priserna i kollektivtrafiken enligt färska rapporter har ökat med 43 procent på tio år, medan samtidigt det generella konsumentprisindexet bara har ökat med 12 procent. Det är desto märkligare som efterfrågan på kollektivtrafiken har ökat. Och det gäller, …