En handlingskraftig regering driver fram det föreslagna Sverige-kortet i kollektivtrafiken

Utredningen SOU 2020:25 om ett nytt nationellt biljettsystem föreslår ett efterlängtat system – till nytta också för trafikföretagen Avsikten med utredningen var uppenbarligen att åstadkomma en lösning på det problem som blivit allt större under det senaste decenniet, nämligen att på ett enkelt sätt skaffa biljetter för den kollektivtrafiken man önskar använda. Problemen har blivit …