Vem ska ansvara för servicen på stationerna?

Resenärerna med bussar och tåg som ska göra byten på en eller annan station måste känna trygghet även att bytet fungerar. Under själva resandet med tåget eller bussen är det bolaget som tillhandahåller den service som behövs, det är alldeles självklart. Men så är det inte vid bytena. Där svara varje bolag bara för sin …