Skaffa en hållplatsstrategi!

Hållplatsernas utformning är lika viktig som restid och pålitlighet. Men det saknas en  hållplatsstrategi! För kollektivresenärerna är hållplatserna en av de viktigaste faktorerna, fast den kanske inte är så medveten hos resenäerna. Däremot måste trafikföretag och kommunalpolitier vara uppmärksamma. Det gäller alla kommuner, även Stockholm! Undansksuffade hållplatser är förödande. Bra hållplatser och bytesplatser är både …