Järnvägsnätet måste ha redundans

Omledning måste kunna erbjudas för att järnvägsransporterna i järnvägsnätet ska bli ordentligt pålitliga. Det är bara på så sätt som full pålitlighet kan erhållas. Det duger inte att en blockering på en enda sträcka kan blockera så gott som hela nätet. Järnvägsnätet är beroende av att spåren kan utnyttjas effektivt inom det nät som finns …

Elsparkcyklar ger gaturummet nya roller

Tack vare elparkcyklarna kan gaturummet generellt komma att förbättras för de flesta invånare. Gatans yta för gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik kan definieras om – inklusive den plats som ägnas åt fordon som bara är uppställda och i princip i vägen för framkomligheten. De parkerade bilarna måste maka på sig. Gaturummet utgör i sg en …