Nationell kollektivtrafik- lika viktig som vägnätet

Merparten av allla kollektivresor görs i den regionala trafiken. Det är .lika naturligt som att alla korta resor visserligen är väldigt mänga, men ockaå att de faktiskt är väldigt korta. Det betyder att väldigt många av de personer som byter färdmedel på en station är är regionala resenärer, helt enkelt för att antalet resor söm …