Kortare restider med kollektivtrafik kräver prioritering – inte kvalitetssänkning

Kollektivkörfält prioriterar – indragna hållplatser sänker kvaliteten och ger längre restider Kollektivtrafikresor måste göras attraktivare. Det sker genom kortare restider, genom upplevd snabbhet och genom turtäthet och pålitlighet. Det är både angeläget för alla dem som redan åker kollektivt så gott som varje dag, men det är ännu angelägnare för alla dem som ännu inte …