Kollektivtrafik bygger på kommunal medverkan

Det kommunala sambandet – självklart för all kollektivtrafik Kollektivtrafiken körs för att resenärerna behvöer den och för att samhället ska fungara. Resenärernas behov är helt avgörande, och måste väga tungt. jjResenärerna som konsueter är en viktig part. Mem en anna viktg part, som känner till en hel del lokala förutsättnigbar och frågeställninar är kommunera. De …

Mycket högre p-avgifter för tunga bilar i Paris

Efter en follkomröstning i Paris kommer nu tre gånger så höga parkeringsavgifter att tas ut för tunga fordon som parkeras på gatorna i Paris. Det är resultatet av folkomröstningen som hölls nyligen. Visserligen var deltagandet i folkomröstningen inte fullt sex procent av de röstberättigade, men för ett år sedan hölls en motsvarande folkomröstning om att …