Sätt mål för minskad bilism även i Sverige

Debattartikel i SvD – nödvändgit att planera för minskad bilism! Den 25 januari hade SvD en mycket intresant debattartikel på sin ledarsida. Den pekade redan i rubriken på att olika stater och samhällen bör ställa up målet om minskad bilism. Idag talar ju tidöpartierna oabrutet om att elektrifiera biliesmn, men man talar inte alls om …

Nationell kollektivtrafikplan behövs – av bekvämlighets- och klimatskäl

Nationell kollektivtrafikmyndighet –  varför behövs inte det? Men en nationell kollektivtrafikplan behövs! Sedan 2012 finns de regionala kollektivtrafik-myndigheterna (RKM). Men det blev ingen nationell kollektivtrafikmyndighet, som vi föreslog i utredningens SOU. Spelar det någon roll? Kanske är det inte en myndighet som behövs utan ett medvetet tänkande. Det har betydelse  om ett perspetiv saknas, för …