Kolonnkörning är sabotage mot kollektivtrafiken

Kolonnkörning – nät flera bussar på samma linje kommer direkt efter varann – förstör för resenärerna och måste undvikas     Kolonnkörning kallas det när tre bussar på samma linje kommer tätt efter varann till hållplatsen. Det betyder att det dessförinnan har gått alldeles för lång tid mellan bussturerna, och många resenärer står sedan länge dör och …