Kollektivtrafik är roligt och nyttigt

Kollektivtrafiken har många fördelar och några nackdelar. Jag har arbetat med kollektivtrafik både internationellt och i Sverige. Kollektivtrafiken måste bli attraktivare, och det är resenärerna som avgör vad som är attraktivt. Se vidare inlägg i februari 2020.

Kurt Hultgren