Kollektivtrafik är roligt och nyttigt

Kollektivtrafiken har många fördelar och några nackdelar. Jag har arbetat med kollektivtrafik både internationellt och i Sverige. Kollektivtrafiken måste bli attraktivare, och det är resenärerna som avgör vad som är attraktivt.

Kurt Hultgren

* * *

Perrongförlagets utgivning

Jag startade Perrongförlaget 2003 för att ge ut böcker som innehåller föredömliga lösningar på kollektivresenärernas behov. Kollektivtrafiken är ju inget självändamål, utan finns till för resenärernas skull. Till resandet hör upplevelser som förflyttar ens erfarenhet eller sinne vilket också framgår att variationen i utgivningen. Att förflytta sig kan ske även mentalt.

Lista över publicerade verk här.