Snabba, tydliga och enkla europeiska tågbiljetter krävs av EU

En internationella lobbygrupp för utveckling av europeisk långväga tågtrafik har initierats av den nederländska regeringen och har stöd från både Frankrike, Tyskland, Europeiska PassagerarFederation (EPF) och EU. Med anledning av att EU proklamerat 2021 som ”järnvägens år” hölls et seminarium den 25 juni där flera grundläggande frågor diskuterades och lösningar skisserades. Det konstaterades att en …