Bytena är kruxet – bytena är avgörande för att kunna välja kollektivresor

Bytena måste ha den kvalitet som resenärerna har rätt att önska sig för att resan ska bli attraktiv. Det är  många som åker kollektivt. Det är just det som är poängen med kollektivresandet, det gemensamma bruket av färdmedel. Och stora strömmar betyder inte alltid att alla ska från samma punkt till samma punkt. De allra …

App duger inte som enda betalningsform

Enbart appar och varken kontanter eller kontokort duger inte! Att sälja biljett i en app kan gå bra som ett alternativ , men inte som enda betalningsmetod. Kan infrastrutkurministerns löfte om ett gemensamt betalsystem förverkligas 2022? Kollektivtrafiken är en del av lösningen i klimatkrisen.   De svenska regionala kollektivtrafik-myndigheterna (RKM), liksom de tidigare Trafikhuvudmännen,  har …