Reseavdraget ska styra rätt

Resavdraget – ska träffa rätt och inte styra fel Reseavdraget beslutades i juni 2022 i riksdagen av alla partier utom SD. Det beslutades då baseras på resavståndet och inte på svårkontrollerade restidsvinster. Många skulle få nya möjligheter att dra av kostnader och somliga skulle inte längre kunna dra av för bilresor i storstäderna. Nu har …

Kortare restider med kollektivtrafik kräver prioritering – inte kvalitetssänkning

Kollektivkörfält prioriterar – indragna hållplatser sänker kvaliteten och ger längre restider Kollektivtrafikresor måste göras attraktivare. Det sker genom kortare restider, genom upplevd snabbhet och genom turtäthet och pålitlighet. Det är både angeläget för alla dem som redan åker kollektivt så gott som varje dag, men det är ännu angelägnare för alla dem som ännu inte …

Kollektivtrafikens information – svårt både för företag och resenärer

Det är företagen som är proffs och som måste ha kompetens. Resenärerna är amatörer och väljer färdmedel varje gång. Höga krav måste ställas för att kollektivtrafiken ska bli pålitlig och attraktiv. . Återigen har kollektivresenärerna i Stockholm drabbats av att springtävlingar blockerar hela stan – åtminstone innerstan. Javisst är det angeläget att de som vill …

Digital diskriminering

Kollektivtrafiken – ska alla med? Eller bara de totalt digitala? Uttrycket ”alla ska med!” har använts som en slogan. Och syftet är nog alla överens om. Alla bör delta i samhällets olika aktiviteter och ha förmåga att göra det. Ibland finns det extra bra lösningar på vissa problem, lösningar som underlättar väldigt, men bara för …

Vem ska sköta stationerna?

Stationen är idag ingen-mans-land Det finns idag ingen alls som tar ansvarar för stationsservicen. Trots att stationerna är just knutpunkten mella olika färdmedel och den plats där ett stort antal trafikföretag hämtar upp och lämnar av sina passagerare, så finns det ai dag ingen som har det samlade ansvaret för stationnsservicen. Det kan förefalla egendomligt, …

Pålitlighet och störningsinformation

Pålitlighet är en grundfaktor och god störningsinfo ingår nödvändigtvis Den som ska förflytta sig vill veta att saker fungerar som planerat. Är man van att cykla så känns det bra att föra det, kör man bil så är man van vid den sortens förflyttning. Man vet hur man gör och man vet hur man hanterar …

Många vill bekanta sig med kollektivtrafiken

Låta fler bekanta sig med kollektivtrafiken – en ny roll för företag och RKM Det är många som inte åker kollektivt. De är många som tror att det är svårt och att det är krångligt. Ja, lite svårt kan det vara och lite krångligt också, särskilt för den som har vägnätet i huvudet och tycker …

Kommunala sambandet gäller inte minst kollektivtrafiken

Kommunala sambandet – gäller i högsta grad för kollektivtrafiken När koillektivtrafiklagen utreddes unde 00-talet , vilket framgår i SOU 2009:39, kontstaterade expertgruppen att kollektivtrafiken i varje region, som föreslogs få en regional kollektivtrafikmyndighet, kunde utformas på olika sätt, med komunalförbund, med samarbete mellan kommunernas länsorgan eller mellan region och kommuner. Det rådde dock enighet om …

Busskörfält kan eliminera dubbelparkering

Dubbelparkering och busstrafik- kollektivkörfält krävs för kantstensparkering För trafikoperatörer som anser att de ska driva en lönsam busstrafik gäller det inte bara att göra bussen tillräckligt attraktiv. En viktig faktor är också att samverka med den stad som ska dra nytta av busstrafken. Och till skillnad från en spårvägslinjer så måste man tänka lite extra …

Digital-galenskapen

Digital-galenskapen – så slår den mot resenärerna Den digitala galenskapen är tyvärr en baksida av de stora fördelar som digitaliseringen i stort innebär. Galenskapen är att ett antal funktioner som finns utarbetade görs oåtkomliga för en stor grupp av dem som behöver just den kunskapen. Riksorganisationen Resenärerna hävdar att ungefär 30 procent av resenärerna ingår …