Rikstäckande månadsbiljett för kollektivtrafiken mycket attraktivare

Sluta trakassera kollektivresenärerna!

Samhället behöver uppnå att kollektivtrafiken blir både enkel och attraktiv. Ett av de i praktiken störata problemen dag för resenärerna, som vill göra ett både enkelt och klimatvänligt val av färdsätt, utsätts för en obegripligt krånglig biljettprocess. Det är sannolikt så att en stor del av dem som idag kan tänka sig att välja kollektivtrafik emellanåt, faktiskt avstår åå grund av krånglet med biljetterna. Detta gäller inte minst för alla dem som reser någon annan stans än inom sitt eget län, där det kan vara svårt nog. Att rea i ett annat län är praktskt taget prohibitlvt. Sverige har nämligen tillåtit  betalningen att övergå  till ett systme med 21 olika valutor, en i varje län. Och de olika valutorna gäller bara där och bara för kollektivtrafiken. Alla vet att det är enkelt att köra bil. Man anvädner samma  metod att köpa drivmedel överallt, och alla vägmärken är likadana och det betraktas som fullkomligt självklart.

Enkelhet är inte källekitvtrafikens känneteckn. Den som vill åka med pensionärsbiljett har att rätta sig efter 85 olika regelverk runtom i Sverige. Avståndstaxor används ibland, ibland en enhetstaxa äver hela länet. Och länsgränsöverskridande resor är alltid krångligare. Ja, det finn de som kan knepen, men det är inte en självklar kunskap.

I Tyskalnd provades under 2022 en månadsbilejtt som var billig för resor med kollektivtrafiken, med alla kolelktivtrafik i  hela landet en hel månad. Då provades priset 9 euro för en månad, giltig i hela landet med all relgional trafik, spårvagnar, tunnelbanor, bussar och regionaltåg. Det var ett försök, och i år har erbjudandet i Tyskland permanentats till ett pris av 49 euro per månad, datum till datum, ett pris som alltså motsvarar en mnadsbiljett på 550 SEK – men giltig i hela landets all kollektivtrafik. Då kan man kalla det det för ett enkelt val. Kollektivtrafiken är både miljövänlig och enkel att använda, och med den kommer man praktiskt taget vart som helst. 

Det är ett missförstånd att tro att man måste sumemra alla 21 länens månadsbiljetter för att få ett rikstäckande pris. Det är ju så enkelt att varje människa bara kan befinna isg i ett län i taget, och om alla intäkter delas över hela landet så kan intäkterna fördelas på ett enkelt sätt. Detta är en radikalt förenklad lösning, som snarast borde prövas även i Sverige. Vi kan inte ha en fortatt diskrimiering av de färdmedel som både är miljövänligt, oftast både turtätt och tillgängligt och dessutom användbart för så gott som alla,  medan bilresor, som ibland kan vara väl motiverade, men som väldigt ofta bidrar till klimatproblem och lokala miljöproblem alldeles i onödan alldeles omotiverat ökar. Man ska kunan välja på ett enkelt sätt, och det är idag nästan omöjligt. Det kan vara ekonomiskt attraktivt  både för samhället och för individerna.

Politier! Här gäller att ta initiativ!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *