Resrobot måste presenteras bättre – varför finns inte en app tillgänglig?

Ett av de största problemen för resenärer som vill försöka sig på att resa kollektivt på en längre sträcka inom Sverige är att de samtrafikbiljetter som kan köpas via datorer inte finns tillgängliga i form av en app, tillgänglig på allas mobiltelefoner. Resrobot omfattar alla de regionala biljettsystemen. Och där kan köpas både tågresor och anslutande regionala resor, och dessutom biljetter till andra busslinjer. Regeringens ambition att införa ett nationellt biljettköpssystem för alla kollektivresor ser ut dröja ännu längre, och risken är att det helt kommer av sig. Samtidigt finns idag ett system som tillhandahåller alla dessa biljetter för den som vill köpa dem, trots att de olika regionala kollektivtrafikmyndigheterna i många fall har uppfattningen att det är en nackdel att biljetter säljs i ett neutralt system. Det kan möjligen handla om att deras uppfattning innebär att de tror sig förlora  någon procent i provision till förmedlaren, medan den verkliga effekten blir att allmänheten låses fast i uppfattningen m att det är svårt att köpa biljetter till alla dessa olika bolag. I själva verket kan ett enkelt inköpssystem göra att resenärerna faktiskt finner biljettinköpet så enkelt att de kan välja att resa kollektivt istället för att köra bil – några kanske rentav fortfarande tror att det är billigare med flyg. Det finns även en samhällsnytta att berätta om det, att vara öppen med Resrobot. Branschen måste beskriva Resrobot tydligt och presentera den tjänsten –  inte låtsas som om systemet inte finns, för att tro sig kunna vinna några kronor på en biljett, samtidigt sm man förlorar hundratusentals kronor på resor som inte blir av.

Resrobot är ju ett system som ägs och drivs av Samtrafiken i Sverige, där styrelsen utgörs av representanter för hela kollektivtrafiksveriges alla företag. Det förefaller absurt att denna styrelse underlåter att presentera det som redan går att erbjuda. Det finns förvisso fortfarande inte ett helt samordnat biljettköpssystem, men det är ett fungerande system. Detta agerande tillhör kategorin ”att låta det bästa bli det gods fiende”.

Inte heller det förhoppnigsvis så småningom kommande nya nationella betalsystemet kommer att göra prisssättningen på något sätt enhetlig. Alla RKM kommer att kunna laborera med sina egna priser för olika avstånd och under olika tider. Det absluta minimikravet är förstås att ha en gemsnam åldersgräns för pensionärer – inte 87 olika som idag, spritt över landet, som fallet är idag, liksom gemesnam åldersgräns för ungdomar och samma regler för hundar. Dagens olika system är ett sammelsurium. Men med givna gemensamma gränser så kan varje region fortfarande kräva vilka priser som helst för långa eller korta resor inom eget län, eller på egna linjer. Att undanhålla resenärerna det enkla system som faktiskt finns idag är faktiskt oförsvarligt.

Det verkar dessuotom som om den app som tidigare har funnits nu har plockats bort. Det synes helt obegripligt. Vill företagen verkligen ha nya kunder? Man kan inte bara skylla på en sölig regering, av det ena eller andra slaget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *