Kollektivtrafik är roligt och nyttigt

Framlänges Fönsterplats syftar till utblickar och resonemang kring framtiden och önskvärd utveckling,  allt grundat på både erfarenheter och nya idéer

Kollektivresor gör att städerna fungerar. Kollektivresor ger resenärerna frihet att färdas vart de vill och nästan när de vill. När det inte finns ordentlig kollektivtrafik kan man alltid anlita en taxi, vilket inte är särskilt dyrt totalt sett, eftersom man har sparat alla pengar som bilinnehavet skulle ha kostat,, både för inköp, underhåll, drift och parkering på allehanda ställen. Kollektivtrafik ger frihet.

De allra flesta personer vet inte ens om att kollektivtrafiken erbjuder så många alternativ och så enkla alternativ – för de har  inte ens provat. De bara tror att det inte går. Och för det mesta går det, och det går riktigt bra.

Och man kan åka kollektivtrafik till och i andra delar av landet och i andra länder också. Man kan åka tåg till Paris, även om inte alla ens tror att det går längre. Och man kan åka buss även långa sträckor, vilket ibland kan vara rätt bra eller passa för ens syften. Och fall man skulle vilja ta en tur med en båt mellan två ställen, så behöver man inte bry sig om att en bil måste parkeras och hämtas. Kollektivtrafiken ger frihet.

Den som flyger har kanske ibland hiskligt bråttom. Men ibland, rätt ofta, har den som flyger inte ens så bråttom som vederbörande fått för sig. Med kollektivtrafik i form av tåg eller buss och med lokaltrafik i form av spårvagnar, tunnelbanor och bussar kommer man oftast direkt dit man ska -utan att ens behöva ta en taxi. Men visst är taxi bra emellanåt. Det ingår i friheten.

Min blogg vill visa på fördelarna med kollektivtrafiken och dessutom lyfta fram sådan förbättringar som kan göras och bör göras för att förbättra kollektivtrafiken och dess villkor. Dessutom är det glädjande att den allmänna politiken numera åtminstone på pappret önskar ökat kollektivresande – även om somliga aktörer inte förstått att samhällsmålet med klimatfrågans energihushållning och koldioxidutsläppsbegränsning betyder något konkret i samhällsplaneringen – konstigt nog inte ens de myndigheter som regeringen varje år ger sina direktiv. Kollektivtrafiken är ett mycket effektivt sätt att färdas miljövänligt, förutom att det är roligt.

För det är roligt att åka kollektivtrafik. Man ser mycket, man träffar ibland goda vänner som man inte träffat om man åkt bil. och under en tågresa kan man både läsa, skriva och fundera och analysera aktuella frågor.  Själen och omdömet hänger med.  Och det mänskliga perspektivet är också viktigt, äv en för samhällets effektivitet.

Bilen har sin roll på landsbygden, där resandeströmmarna är små. De hör inte hemma i städerna. Landsbygdens kollektivtrafik bör nog bygga på bilar av något slag, men de måste vara tillgängliga för alla boende. Städerna och landsbygden kräver två helt olika lösningar, och det måste vi acceptera. De behöver båda vara bra, men de ser inte likadana ut.

Kollektivtrafik ska vara attraktiv. Det är bara om den är attraktiv som den efterfrågas och används av allt fler. De är resenärerna som avgör.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *