App duger inte som enda betalningsform

Enbart appar och varken kontanter eller kontokort duger inte! Att sälja biljett i en app kan gå bra som ett alternativ , men inte som enda betalningsmetod.

Kan infrastrutkurministerns löfte om ett gemensamt betalsystem förverkligas 2022? Kollektivtrafiken är en del av lösningen i klimatkrisen.  

De svenska regionala kollektivtrafik-myndigheterna (RKM), liksom de tidigare Trafikhuvudmännen,  har sedan snart femton år bestämt sig för att upphöra med kontanthantering. Det betyder att de vägrar ta emot vanliga pengar. Argumentet är inte ett kundönskemål utan en rationaliseringsåtgärd tillkommen för att förarna inte ska behöva hantera pengar. En av orsakerna anges vara risken för rån, en starkt överdriven risk, men visst är det en risk. Att en förare kunde bli misshandlad av en upprörd resenär som ville betala kontant men inte fick stiga ombord är en annan risk.

Det första steget i slopade kontanter bestod i att istället införa ”reskassa”, det vill säga ett plastkort laddat med pengar för enstaka resor eller med ett periodkort för en vecka, månad eller ett helt år. Förutsättningen i alla kollektivtrafik är betalning i förskott, helt enkelt av tradition. Inbetalning av periodkort med stora belopp gav också RKM ett avsevärt belopp i kontanter att disponera, vilket inte är att förakta. Reskassan innebar i princip att första resan alltid medförde en utbetalning (på annat håll än på bussen) om minst 200 kronor. Blev det bättre? Spontanresor omöjliggjordes.

Mycken kritik har riktats mot systemet med olika reskassor i olika län, med olika sorters säljställen  och den osäkerhet som alla tillresande från grannlän likaväl som långväga turister och andra ovana resenärer upplever när betalningssystemet inte fungerar längre. Till slut fann sig det ena efter det andra av alla 21 RKM i att kravet på betalning med vanliga bankkort var berättigat, sådana kort som numera så gott som alla invånare har och många använder även för mså betalningar. Med detta system uppnåddes även effekten att man kunde resa först och betal sedan. Detta jämställde resenärerna i kollektivtrafiken med bilisterna vad gäller betalning. Bilisterna har sedan urminnes tider kunnat betala allt med kort på kredit, både drivmedel och annan service. Det är fullständigt naturligt idag att betala med kontokort. Små belopp kan dessutom betalas utan pin-kod. Det gäller nu även i kollektivtrafiken. När Storstockholms RKM under 2020 införde kontokort som betalningsmedel erbjöd man dock endast fullbetalande resenärer kontokortsbetalning, medan ungdomar och pensionärer erbjöds samma service först ett halvår senare.

Kollektivtrafiken är inte till för RKM, den är till för resenärerna. Kollektivtrafiken är en viktig samhällsuppgift, som får samhället att fungera för alla medborgare.

Uppfattningen att RKM är som vilket bolag som helst – om än styrt av i sakfrågorna ibland otillräckligt kunniga politiker – är helt enkelt en missuppfattning. RKM ska erbjuda lämpliga resmöjligheter till medborgarna på ett så attraktivt sätt som möjligt, eftersom det gynnar samhället och alla invånare. Ökat kollektivresande är både nyttigt för samhället och för medborgarna.

Det senaste steget i utvecklingen är idén att utnyttja mobiltelefoner, som en stor del av befolkningen har i fickan. Det skulle fungera, om det funnes ett gemensamt och enkelt system tillgängligt för alla resenärer. Men införandet har endast lett till att ett stort antal olika appar har införts. De kan ge en bra möjlighet för dem som är dagliga resenärer eller stamkunder några gånger i vecken, men endast för dem.

Ovana resenärer, som är en mycket viktig målgrupp i dagens klimatsituation, är inte särskilt välkomna. Alla resenärer bör kunna erbjudas att ta del av olika speciella lösningar, exempelvis information om trafikstörningar, extraturer, tillfälliga omvägar för bussen eller liknande. Men genom att servicen kopplats till en specifik app i varje län klarar ovana resenärer inte av att skaffa sig kunskap, tillresande från grannlänen, eller turister avlägsna orter är i praktiken ovälkomna. Inte heller klarar apparna att informera de ovana resenärerna i det egna länet. Appar är bara bra för vana resenärer. Appar är odugliga för ovana resenärer. De kan inte resa ifall  appen är det enda alternativet. Appar är odugliga som enda betalningsmetod. Att hänvisa ovana resenärer till att i dåligt väder skaffa en app på en mobil med minitext i en mörk och blåsig busshållplats är diskriminering. Att skaffa en app är något man gör när man har gott om tid, inomhus, med bra belysning  och lugn omkring sig, utan brådskan att bussen kommer strax.

Det finns exempel på RKM som helt enkelt har glömt att tänka på att deras uppgift inte är att rationalisera en ”dåligt fungerande affärsverksamhet”. Deras uppgift är att betjäna befolkningen med tillräckligt bra kollektivtrafik, inte att trakassera ovana resenärer. Det ska bara fungera. Alla resenärer är betjänta av ett tillgängligt betalsystem. Det som är nödvändigt för somliga är underlättande för alla andra. Har RKM beslutat sig för att slopa kontanterna, då måste man erbjuda fullgoda betallösningar för alla som vill åka. Vanliga pengar är lagligt betalningemdel i Sverige. Samhällstjänster som sjukvård kan betalas med kontanter av den som så önskar. Kollektivtrafik är också en samhällstjänst, som också tillhandahållen av samma regioner. Så länge resenärer som önskar betala inte får betala vare sig med kontanter eller kontokort, då brister RKM i sin samhällsuppgift. Det är faktiskt ett exempel av vanskötsel.

Storstockholms RKM har nu tilllåtot kontokortsbetalning, Skånetrafiken erbjuder både en app för dem som vill ha och kontokortsbetalning för den som så  vill. Hallandstrafiken har däremot bara en app och inget annat. Exemplet från Hallandstrafiken i en insändare i Hallands Nyheter den 15 oktober visar att Hallandstrafiken måste skärpa sig. En RKM måste inse vilka elementära skyldigheter den har. Det som är enkelt är attraktivare, och det är resenärerna som avgör vad som är enkelt. Kan kontant betalaning inte erbjudas, då är kontokort en nödvändighet. Enbart en lokal app är helt oacceptabelt och allra bäst vore ett nationellt betalsystem, tillgängligt även för utländska besökare. ●   

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *