Nolltaxa i kollektivtrafiken – hur då?

Nolltaxa i kollektivtrafiken – hur då?

Gratis kollektivtrafik är en metod att öka resandet med kollektivtrafik istället för med privatbil. Tyvärr lockar detta också gående och cyklister i viss utsträckning, men är i så fall socialt motiverat.  Det finns argument mot nolltaxa som innebär att det som är gratis inte värdesätts lika mycket som det man betalar för. Å andra sidan finns det många som hävdar att kollektivtrafiken ska vara avgiftsbelagd men med ett lågt pris, eftersom den nästan största nyttan utgörs av klimatvinsterna som görs genom att bilar inte används, och det gäller även vid avgiftsbelagd kollektivtrafik, eftersom driftkostnaderna är lägre än alla externat kostnader för biltillverkning, vägbyggen och bränsleåtgång och de externa effekterna av avgaserna. 

Flera kommuner i sverige har prövat gratis kllektivtrafik för lokala resor, men de flesta har återgått till avgifter. Många kommunerhar däremot infört gratis kollektivtrafik för pensionärer, men endast för personer bosatta i kommunen. Det finns idag 85 olika sätt att ta betalt av pensionärer i Sverige, enligt en studie gjord av Resenärsforum 2021.

Luxemburg införde gratis kollektivtrafik i hela landet 2020.  Landet är ju rätt litet och det är svårt att skilja mellan lokal trafik, regional trafik och internationell trafik.

Stavanger införde den 3 juli 2023 gratis kollektivtrafik på bussar, tåg och båtar inom hela kommunen, som har 320 000 invånare. Stavanger är Norges tredje stad. Den tidigare avgiften för kollektivtrafik i Stavanger var 42 NOK (motsvarar 43 SEK).  Redan före den 3 juli hade 40 000 invånare skaffat sig den app som ska räkna deras resor, så att man kan mäta resultatet. Stavanger har som oljehuvudstaden i Norge bestämt sig för att ligga i täten vid avvecklingen av oljeberoendet och i stället bli Norges ”energihuvudstad”, vilket bl a ska uppnås genom att låta vindkraftverk ersätta oljeriggarna. Staden har satsat 200 miljoner, vilket motsvarar ett års biljettintäkter.  De första uppgifterna om stavanger berättas i SvD 2023-07-07, ref TT Bloomberg) 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *