Sätt mål för minskad bilism även i Sverige

Debattartikel i SvD – nödvändgit att planera för minskad bilism!

Den 25 januari hade SvD en mycket intresant debattartikel på sin ledarsida. Den pekade redan i rubriken på att olika stater och samhällen bör ställa up målet om minskad bilism. Idag talar ju tidöpartierna oabrutet om att elektrifiera biliesmn, men man talar inte alls om att minska bilismen genom att ändra sitt beteende. Det är den åtgärd som är nödvändig, och vill man smyga med det så beror det på att man vill tjäna röster på at lura människor att tro att det räcer att elektrifiera bilarna. Det räcker inte.Artikeln var underskriven av en forskare vid VTI, en vid miljöinstitutet, en vid Trirvecktor oen disputeard forskare.

Artikeln pekade på n¨ra änder som har neskrivit att en minsking av bilåkande met 20 eller 25 procent till 2030 faktiskt är en båe nödvändig och faktiskt inte så dramatisk ändring som många kan tro. Det finns många laternativ osom är riktig ba, och bilresandet ska reserveras fr dem sm  åste använda bilen, nämligen de som bor på lansbygden. Alla som bor i stöder och tätbyger bör kunna använda laternativ,och det kande göra utan att drabbas av några standardsänkningar, snarare tvärtom.

Det finns några länder som har infört målet om minskad bilkörning, nämligen Norge och Österrike. Dessutom har både Skottland och Wales  beslujtat liknande mål, ,iksom i Sverige både Stockholm och Göteborg på regional nivå.

Det märkligaste i Sverige är dock att Trafikverket fortsätter att planera för en fortsatt ökning av biltrafiken med 20 procent, vilket motiverar alla möjliga byggen av motorvägar och ökad kapacitet. I  själva verket ska insatserna för biltrafiken inskränka sig till underhålla av de befintliga vägarna, vilket är motiverat också av en viss godstransport även i framtiden på vägarna.

I radions frågeprogram Ring P1, kl 09.30 varje vardag, ställdes häromdagen frågan om det inte behövs en broschyr motsvarande ”Om krisen eller kriget kommer” för läget att ställa om hela samhället inför de klimatförändringar som pu mdvikligen kommer.  Det behövs en broschyr om detta också, för att sprida den allmänna kunskapen , som somliga verkar vilja dölja. Det var en mycket motiverad fråga.  Det gäller att rikta uppmärksamheten på de alla goda alternativ som finns, och som behöver stödas och utvecklas. Det duger inte att stoppa huvudet i sanden.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *