Mycket högre p-avgifter för tunga bilar i Paris

Efter en follkomröstning i Paris kommer nu tre gånger så höga parkeringsavgifter att tas ut för tunga fordon som parkeras på gatorna i Paris. Det är resultatet av folkomröstningen som hölls nyligen. Visserligen var deltagandet i folkomröstningen inte fullt sex procent av de röstberättigade, men för ett år sedan hölls en motsvarande folkomröstning om att förbjuda elsparkcyklar, de  hyrbara, som låg slängda överallt på gatorna, och den folkomrösningens resultat – med sju procents röstande – ledde till slopade hyr-sparkcyklar i Paris. Det har betraktats som ett stort framsteg för gatumiljkön och för fotgängarna. Det är Paris kvinnliga borgmästare Anne Hildago, som driver stadsmiljöfrågorna som en rättvisefråga.

Avgiften för de tunga frodnen, främst ”suvarna”, kommer att bli upp till 18 euro, nästan 200 kronor, i timmen, vilket troligen kommer att påverka beteendet även hs dem som hittills inte brytt sig det ringaste om miljöfrågorna. Hidalgos linje har hittills varit att utöka det reserverade utrymmet för fotgängare och cyklister med bredare trottoarer, fler cykelbanor och fler dubbelriktade cykelbanegator.  Utanför de centralaste delarna av staden kommer priset att stanna vid 12 euro per timmer, ungeför 155 kr per timme.

Det är ungefär tio procent av bilarna i Paris som väger så mycket att de kommer att drabbas de högre avgifterna.  Detta kan medföra en utökad intäkt för stden på 35 miljoner euro, eller 400 milj kr.  (källa SvD 2024-02-05 och The Guarian)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *