Politiskt intresse för utlandsresor med tåg

Den aktuella omvärldsbevakningen vad gäller tågresor och flygresor bjuder på flera ganska dramatiska nyheter. Saker som var otänkbara för inte så länge sedan är plötsligt fullt möjliga, rentav önskvärda. Bara seminariet den 16 juni NJS behandlade den utredning som Trafikanalys genomfört på regeringens uppdrag. Och i SvD Näringsliv den 17 juni kommenteras den aktuella situationen …

Konkurrens löser inte alla problem – vissa regler krävs

Konkurrens är ett medel, inte ett självändamål Konkurrens kan ge många fördelar, och den sporrar till ökad effektivitet och kan bli till nytta för samhället. Men konkurrens löser inte alla problem. Det räcker inte att ersätta gammal reglering med tilltro till konkurrensens välsignelser.  Särskilt tydligt blir detta  när man utsätter olika servicefunktioner för konkurrens i …

Eldriven kollektivtrafik är dubbelt attraktiv

Eldriven kollektivtrafik  – dubbelt attraktiv Det är viktigt att framhålla kollektivtrafikens viktiga roll för att minska utsläppen av koldioxid och av andra skadliga ämnen. Och det rävs åtgärder för att allmänheten ska få klart för sig hur stor skillnaden faktiskt är. Det är dessutom viktigt att många ändrar beteende och ändrar sitt resande från onödig …

Regioner för olika syften – skilj på äpplen och päron!

Regioner och regioner – de kan variera för olika syften Sverige har sedan 1864 en demokratisk beslutsnivå på nivån mellan kommunerna och riksdagen. Det var då som landstingen infördes, och de fick en del regionala uppgifter, framförallt sjukvården. Landstingsområdena fick i stort sett samma geografiska yta som de statliga länen – fast med några undantag. …

De frånåkta – bjud in dem!

De frånåkta är en viktig grupp, särskilt för trafikföretag och  RKM. Bjud in dem!  Det är ett exempel på åtgärder om kräver förändring för att välfärdssamhället ska bibehållas. Det finns en rätt stor grupp potentiella kollektivresenärer som gärna skulle använda kollektivtrafiken men som inte upplever att den är tillräckligt enkel att använda. Många märker dessutom att …

Kollektivtrafik är roligt och nyttigt

Framlänges Fönsterplats syftar till utblickar och resonemang kring framtiden och önskvärd utveckling,  allt grundat på både erfarenheter och nya idéer Kollektivresor gör att städerna fungerar. Kollektivresor ger resenärerna frihet att färdas vart de vill och nästan när de vill. När det inte finns ordentlig kollektivtrafik kan man alltid anlita en taxi, vilket inte är särskilt …

Biljettpriser och efterfrågan – vilket ökar mest?

Många prioriterar kollektivtrafiken högre än prisökningarna, men det finns krav som måste uppfyllas. Det är märkligt att priserna i kollektivtrafiken enligt färska rapporter har ökat med 43 procent på tio år, medan samtidigt det generella konsumentprisindexet bara har ökat med 12 procent. Det är desto märkligare som efterfrågan på kollektivtrafiken har ökat. Och det gäller, …

Kontantfritt eller kontantlöst?

Kontantlöst eller kontantfritt? Ja, se pengar, ja se pengar, är alltid till besvär, sjöng Tore Skogman, den fyndige men något skräniga popsångaren från Hallstahammar. Och kontentan var ju just att antingen är de för få eller så är de för många för att det ska var bekvämt och lugnt. Men han råkade aldrig fram till …

Idag upphör tågfärjetrafiken från Rödby – äntligen direkttåg via Jylland till Hamburg

Häromdagen åkte jag tåg med tågfärjan på sträckan Puttgarden-Rödby. Linjen har gjort mycket god tjänst sedan 1963, men nu blev det för mig “f s g” Det är en upplevelse varje gång. Där springer fram minnesepisoder från just färjeturen varenda gång man reser där. Ibland är det från när jag åkte första gången, när mamma, …

Ordbråk om nya stambanor

Snabbspårvägar och höghastighetsjärnvägar – hotfulla ord, fulla av missförstånd Både “snabbspårväg” och “höghastighetståg” är frånstötande begrepp som vilseleder tankarna. Debatten är ganska livlig kring de nu aktuella nya stambanorna. Det förefaller som om bilindustrins alla förespråkare, som oroar sig för att bilindustrin ska gå omkull, satsar all sin energi på att sprida vilseledande uppfattningar om …