Tillsyn av kvalitet kräver initiativ

Tillsyn eller granskning – vad är en myndighets ansvar? Det är vanligt att en lag följs av en instruktion om vilken myndighet som ska säkerställa att lagen tillämpas på avsett vis. Det brukar uttryckas som att en viss myndighet ska sköta tillsynen av lagens efterlevnad. När det gäller kollektivtrafiklagen har det utfärdats regler om att …

Munskyddsförnekelse?- Individperspektivet saknas.

De starka och kloka bör istället visa sin  solidaritet med dem som kan smittas av eventuell omedveten egen smitta och stödas genom tydlig uppmuntran att använda munskydd. Engagemang krävs. Först terminologin: 1.munskydd skyddar omvärlden från den omedvetne smittande munskyddsbäraren, 2.andningsskydd av olika säkerhetsklass skyddar bäraren från att bli smittad och 3. ansiktsmask med filter av …

Kollektivtrafiklagen behöver ändras

Kollektivtrfiklagens tillkomst 2012 var utmärkt. men nu krävs jompletteringar för att täcka olyckliga luckor Kollektivtrafiklagen var ett stort steg framsteg när den genomfördes delvis 2012 vad gällde fritt inträde på marknaden, delvis 2016 vad gällde resenärernas rättigheter. Men det står numera klart att det finns flera frågor som måste lösas med hjälp av en lag …

En handlingskraftig regering driver fram det föreslagna Sverige-kortet i kollektivtrafiken

Utredningen SOU 2020:25 om ett nytt nationellt biljettsystem föreslår ett efterlängtat system – till nytta också för trafikföretagen Avsikten med utredningen var uppenbarligen att åstadkomma en lösning på det problem som blivit allt större under det senaste decenniet, nämligen att på ett enkelt sätt skaffa biljetter för den kollektivtrafiken man önskar använda. Problemen har blivit …

ASEK måste skrotas eller ändras – det brådskar !

ASEK är en systematisk felaktig tidsvärdering i samhällsekonomiska kalkyler  – vilseleder i klimatkrisen! Grundläggande för samhällsfrågor i alla sammanhang måste var principen om alla människors lika värde- Det är visserligen en princip som formulerades explicit först genom FN-beslut 1948, men det är ickedestomindre grundläggande för hur människor ska värderas i frågor som gäller samhällsplanering. Vid …

Hållplatsrefuger har en trafikpolitisk nyckelroll

Hållplatsrefugerna och covid-19 Alla gator är fulla av bilar, många fler än de brukade vara. Det uppstår stillastående bilköer på smågator som tidigare sällan hade några bilköer. De stillastående bilarna står där och puttrar avgaser, medan fotgängarna trängs på de trånga trottoarerna. Det är alltmera tydligt att gatornas funktion inte är så effektiv som den …

Attraktiv kollektivtrafik även i ett läge med Covid19

Kollektivtrafikens måste spela en mycket stor roll i samhället även med covid-förhållanden Under covid-19-pandemin har stora problem uppstått för resandet eftersom närkontakt mellan personer ska undvikas. Folkhälsomyndigheten och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har gjort sitt bästa för att uppmana resenärerna att undvika kollektivtrafiken, ofta understödda av trafikföretagens ledningar. Detta är ett mycket stort samhällsproblem, både samhällsekonomiskt …

Ståplats i kollektivtrafiken är lika föråldrat som hotellrum med torrdass – kvalitetsåtgärder krävs efter pandemin

Utgångsläget Pandemin kom som en överraskning för oss alla. Men en bra kris ska man dra nytta av, sa bland andra Winston Churchill. Väldigt mycket i samhället har ändrats, väldigt mycket som de flesta aldrig hade föreställt sig kunna hända. Att praktiskt taget all flygtrafik är inställd. Att biltrafiken på motorvägarna minskat med tio procent. …

Sverige behöver en nationell långväga kollektivtrafikstrategi !

Det räcker inte med de regionala trafikförsörjningsprogrammen för kollektivtrafik Idag har staten ingen riktig trafikpolitik för den långväga kollektivtrafiken, endast för den lokala och regionala kollektivtrafiken. Det beror på att det på regional och lokal nivå är alldeles uppenbart att för mycket biltrafik skapar sådana problem att kollektivtrafiken måste säkerställas, och i praktiken ges något …

EPF driver resenärskraven på Europanivå

EPF driver resenärsperspektivet i flera stora sammanhang i Europa Vid EPFs möte med medlemsorganisationerna i juni redovisades en rad intressanta aktiviteter som visar att EPF spelar en viktig roll i den europeiska utvecklingen. Resenärsforums representant Kurt Hultgren kan här rapportera en rad intressanta aktiviteter. Resenärsperspektivet håller på att bli en viktig faktor inte bara i …