Nästan ett London-betalsystem i Stockholm – snabbt infört

Ett oväntat snabbt första steg genomfördes den 2 februari

Den 1 februari meddelade SL att det redan från den 2 februari skulle bli möjligt att använda vanliga kontokort för att blippa till sig en betald resa med kollektivtrafiken i Stockholms län med vanliga kontokort. Det var en glad överraskning, eftersom SL har varit mycket hemlighetsfulla gällande utveckling av biljettsystemet. Kollektivresenärernas påpekanden och önskemål om Londonsystemets fördelar har framförts många gånger utan egentligt gensvar. Men nu plötsligt kom ett stort steg framåt. Det är väldigt tydligt att den rådande krisen vad gäller resandet som minskat, särskilt efter de ideliga uppmaningarna om att inte resa kollektivt. Det har givit allvarliga ekonomiska konsekvenser, som nu tycks ha utlöst en lyckad aktivitet.

Att det handlar om ett första steg är tydligt, eftersom SL uttalar att det endast gäller resor till fullt pris, alltså endast ett och samma pris. Priset för en resa är 38 kronor och avgiften gäller för resor inom länet inom 75 minuter. Man får alltså byta färdmedel flera gånger under dessa 75 minuter, men den senaste påstigningen ska ske inom 75 minuter, även om själva resan tar ytterligare en liten stund. Däremot går det inte att köpa biljetter med priset för pensionärer eller ungdomar. Detta är ett första steg, men ett stort steg i rätt riktning. Det bör kunna åstadkommas genom att respektive kort markeras för eventuell grundrabatt. Men priser kan även varieras efter tidsperiod på dagen. Resenärerna använder helt enkelt sitt kreditkort eller betalkort, MasterCard eller Visa eller annat bankkort, och blippar det i de biljettläsare som redan finns, utan att ange kod. Varje sådan blipp noteras med ett specifikt internt nummer som kopplas till kortnumret så att SL kan se att de gånger som kortet använts inom 75 minuter endast ska debiteras med en avgift.

Det blir alltså inte kortets nummer som registreras utan det sker indirekt och egentligen inte spårbart. En mycket stor fördel är att alla besökare från resten av Sverige och alla turister från utlandet kan använda sina  kontokort direkt, utan att hålla på att orientera sig över köpställen och biljettsystem.

Londonsystemet i sin fulla omfattning erbjuder flera möjligheter som givetvis är ännu mer till nytta för resenärerna på ytterligare sätt. Här handlar det om att de små belopp som kollektivtrafikresor kostar, inga stora kreditrisker. Vidare måste flera bolag kunna anslutas i samma betalsystem. Kanske kan nuvarande kort för reskassa – köpbara lite varsomhelst, som fortfarande kan användas i Stockholmstrafiken  – vara en möjlighet att bevara anonymiteten även för dem som vill betala med kontanter i görligaste mån. I Stockholm bibehålls de nuvaande köpsystemen parallellt med det nya.

Den största nyttan gör dock londonsystemet i fullt genomförande efter ett par etapper till när kontokorten inte är begränsade till ett visst län, när hela landet gjort motsvarande framsteg. Londonsystemet gör det möjligt redan idag för olika trafikföretag att använda samma betalsystem. Varje bolag kan erbjuda sina egna priser och rabattsystem, faktiskt  parallellt till samma kund. En kund som reser mycket i Västmanland skulle kunna ha rabatter i Västmanland på  ett sätt och på ett annat sätt i Stockholms län. Den vanligaste metoden att erbjuda rabatter är att ett bolag säljer dagskort, veckokort, månadskort eller årskort. Det har Transport for London åstadkommit genom att inköpspriset för en individ räknas samman per dag, per vecka eller per månad så att resenären aldrig behöver betala mer än ett dagskort skulle kostat, aldrig mer än ett veckokort skulle kostat eller aldrig mer än ett månadskort eller årskort skulle kostat. Då först blir de trogna resenärerna så gynnade som de bör bli i förhållande till sitt verkliga resande. Med det hittillsvarande systemet, när man måste köpa ett månadskort i förväg, så vet man aldrig i förväg om man verkligen kommer att resa så mycket att det höga priset som man betalar i förväg verkligen kommer att löna sig. Risken faller på resenären som måste satsa pengar i förväg. Nästan inget annat i samhället måste numera betalas i förväg. Kollektivtrafikresor tillhör en särskilt missgynnad grupp av samhällsnyttiga tjänster, vilket är både moraliskt och politiskt tveksamt. Därför är det brådskande att utöka den svenska tillämpningen av londonsystemet till alla regioner. Då först kommer den fulla nyttan av dess konkurrensneutrala flexibilitet.

Nästa steg måste alltså vara att alla svenska RKM (regionala kollektivtrafik-myndigheter) inför londonsystemet var och en i sitt län. De har fullständig frihet att bestämma priser för alla resor, vilka linjer som ska trafikeras och med vilken turtäthet. Alla blir därigenom tillgängliga för dem som inte är vaneresenärer. Detta skulle bli en rejäl kvalitetshöjning.

Alla RKM bör genomföra detta redan under våren 2021.  Alla har blipp-apparater, och omvandlingen från kontokortsnummer till ett tillfälligt anonymt kundnummer för debiteringen är uppenbarligen redan utvecklad, och den bör kunna gå att använda efter överenskommelse.   

Fortfarande återstår att erbjuda rimliga villkor för dem som önskar betala kontant, en rimlig begäran i ett demokratiskt samhälle som inte kräver att alla invånare ska ha ett nummer ingraverat i handen för ekonomiska transaktioner. Kontanter har fortfarande en nyckelroll, även om digitaliseringen kan ge fördelar för dem som vill använda den. Londonsystemet går mycket väl att kombinera med en kontantlösning för den tiondel av resenärerna som så önskar. Med ett ökat resande följer sannolikt betydande ökade intäkter. Dessa kan användas exempelvis till att förbättra informationen till ovana resenärer genom att se till att tryckta kartor över linjenätet kan framställas. Kvaliteten kan ökas i flera avseenden nästan samtidigt. När man nu kan känna att man kan prova sig fram utan att göra bort sig, då börjar man även fundera över vilka fler tillfällen man kan resa kollektivt. Då krävs det kartor. Tillgänglighet har olika dimensioner: planering, inköp, genomförande. Fler vill prova på!●     

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *