Jonas Eliassons rapport om Stockholmstrafiken innehåller flera bra förslag

Eliassons rapport om Stockholmstrafiken har sammanfattningsvis ett antal goda förslag – men också några dåliga När nu även den tredje delen av Jonas Eliassons rapport presenterats i DN framkommer ytterligare ett antal åtgärder som enligt Jonas Eliasson är enkla att genomföra. Syftet är ju att äka framkomligheten. Den intressantaste åtgärden är att se till att …

Trafikverkets tidvärdering ASEK felaktig och måste ändras

ASEK – systematisk felaktig tidsvärdering i samhällsekonomiska kalkyler  – måste ändras Grundläggande för samhällsfrågor i alla sammanhang måste var principen om alla människors lika värde- Det är visserligen en princip som formulerades explicit först genom FN-beslut 1948, men det är ickedestomindre grundläggande för all hantering av människor i sammanhang som gäller frågor om hur människor …

Nationellt biljettsystem – äntligen händer det något

Kollektivtrafiken har en viktig roll – inte minst i ett läge där bilresandet måste minska, särskilt i städerna, där det finns möjligheter att dra störst nytta av kollektivtrafiken. men det måste vara enkelt. Och det räcker inte med många idéer och konkurrens. Det måste bli enkelt för alla resenärer, både för vaneresenärer och för ovana …

Dieselskandalen och bilnormen

                                     Bilindustrin är i kris. Det är inte bara i Sverige som det gått utför med Saab, och Volvo har sett sina glansdagar vad gäller personbilar. Den allmänna erfarenheten att den förhärskande, idag styrande, normen om att bilen är det naturligaste transportmedlet, den är inte längre lika självklar. Det är klart att det inte svänger …

Information till resenärerna – ett baskrav

2019-08-02 Det finns en rad faktorer som bör uppfyllas för att informationen till resenärerna ska uppfylla kraven för att det ska var enkelt att åka kollektivt. Att kunna förvissa sig om att man är på rätt väg, att man väljer rätt tåg eller rätt buss, det är så grundläggande att de flesta bilister inte ens …

Springnotor, springtävlingar och kollektivresenärer

Springnotor är obehagliga företeelser. Att äta en måltid på en restaurang och sedan smita från betalningen är något som förekommer på krogar som serverar först och tar betalt i efterhand. En och annan kanske glömmer betala för att man är van att betala i förskott på ett vanligt självbetjäningsmatställe, men springnotor brukar nog mest tillskrivas …

Tågresor till övriga Europa – börja med tydliga och enkla åtgärder

Peter Wolodarski i DN 2019-04-07 –  ledare om att motståndet mot direkttåg till utlandet mest kommer från  svenska byråkrater på Trafikverket Det finns några tekniska problem med att anordna sovvagnståg tillutlandet från Sverige. Det hör att svenska vagnar är bredare än de kontinentaleuropeiska vagnarna. Dit hör att det är ont om moderna sovvagnar sedan DB …

Tillgänglighet till kollektivtrafiken ska gälla för alla resenärer

Utredningen om tillgänglighet till och användbarhet av kollektivtrafik Utredaren Tom Andersson på myndigheten Trafikanalys  har fått regeringens uppdrag att utreda tillgängligheten till kollektivtrafik. Uppdraget gäller visserligen i första hand personer med funktionsnedsättningar, men faktum är att tillgängligheten i minst lika hög grad gäller för alla resenärer. Det är ett fåtal frågor som är specifika för …

Tågresor bortom Köpenhamn

Regeringen har idag meddelat att man kommer att arbeta för att genomföra nya resmöjligheter mellan Sverige och kontinenten,, bland annat genom att inrätta en nattågsförbindelse. Det ska utredas till att börja med. Men man kan hoppas att det första blir att inrätta en sovvagnsförbindelse mellan Stockholm och Hamburg. Resenärsforum har unde ett par års tid …

Konkurrens är ett medel – med regler kan det bli bra

Konkurrens kan vara bra, men det krävs en regel att alla ska inkluderas Konkurrens brukar kritiseras för att den är för hård och för meningslös. Den kritiseras för att den inte bryr sig om alla kunder. Och konkurrens brukar beskyllas för att vara ett förenklat sätt att hantera svåra kundsituationer. Konkurrensen påstås slå ut små …